ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΛΑΤΟΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΟΔΟΣ

30292 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Περιοχή: Ρόδος
Τηλέφωνο: 6947267952,6947267953
Κινητό: 6944888915
Τ.Κ.: 85100
Fax: -
Υπεύθυνος: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΑΤΟΣ
Τηλέφωνο υπεύθυνου: 6947267952
Ιστοσελίδα: http://www.xomatourgikalatos.gr
Χωματουργικές εργασίες, Ρόδος. κατεδαφίσεις, χώματα κήπων, εκβραχισμοί, θεμελιώσεις, διαμορφώσεις χώρων. Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπέδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κηπευτικά χώματα κλπ.). Διαθέτουμε ιδιόκτητα άπαντα τα χωματουργικά μηχανήματα αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα της δουλειάς μας, την οποία ασκούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα....
30292 Επισκέπτες:

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Ρόδος

30292 Επισκέπτες:

Χωματουργικές εργασίες, Ρόδος. κατεδαφίσεις, χώματα κήπων, εκβραχισμοί, θεμελιώσεις, διαμορφώσεις χώρων. Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπέδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κηπευτικά χώματα κλπ.). Διαθέτουμε ιδιόκτητα άπαντα τα χωματουργικά μηχανήματα αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα της δουλειάς μας, την οποία ασκούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα.